Franeker
  


 

 
 
 
  Vrouwenkoor MULTI VOCAAL
a
 
 
Agenda 201
8
 
 
 
DATUM  TIJDSTIP ORGANISATIE / LOCATIE  PLAATS
 
 
17 okt. vanaf 15.00 uur Nylan State Menaldum
         
         
         
         
         
         
    Gedane zaken in 2018
18 april 19.30 uur Huize Theresia Franeker
28 maart 19.30 uur Gebouw Takostu.  Besloten optreden
samen met Shantykoor "Bluswater"
Stiens
21 maart 19.30 uur Roordastate Franeker
         
         
         
         
         
         
     
         
         

*